Waaraan herkennen we een visuele voorkeur in denken?

Herkenning

Gaat het soms niet zo lekker met het leren op school? Heb je het gevoel dat er meer in zit maar dat het er niet uitkomt. Is op school al op allerlei manieren geprobeerd om te helpen, maar toch komt het kind in de problemen?
Zijn er problemen zoals een zwak concentratievermogen, moeite hebben met automatiseren(…”ken je die tafels nu nog niet?”), een belabberd handschrift(…”doe je wel je best?”) en spellingfouten die niet meer kunnen? En dat terwijl de leerling zo pienter leek in de groepen 1 en 2…?
Leerkracht en ouders raken dan teleurgesteld, met als gevolg dat het zelfvertrouwen van de leerling vermindert en onzekerheid toeneemt. In zo’n situatie kan het zinvol zijn om het kind te laten onderzoeken middels een Individueel Onderwijskundig Onderzoek op beelddenken. Er ontstaat dan een beter beeld van de manier waarop het kind denkt en leert.
Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen eventueel maatregelen door ouders en leerkracht genomen worden.

Gaat beelddenken over?

Nee! Beelddenken is aangeboren en erfelijk. Vaak is een van de ouders ook beelddenker, zonder dit te weten, en herkent deze zichzelf in de beschrijving van beelddenkers. Dat is een prettige bijkomstigheid want op die manier kan de ouder het kind beter begrijpen en helpen. Het is dus zo, dat het beelddenken generaties lang in de familie kan blijven.

Kenmerken van een visuele voorkeur in denken.

De kenmerken van een beelddenker

Je kunt echter niet stellen dat een beelddenkend kind alle kenmerken heeft. Beelddenkende kinderen hebben een voorkeur om in beelden te denken maar er zijn vele kinderen die ook een goed gevoel voor taal hebben. Er is echter ook een groep kinderen die dat niet heeft. En zij krijgen vaak lees- en/of spellingsproblemen op school.

 • Beelddenkers hebben een voorkeur voor denken in beelden boven denken in taal. Hun visuele vermogen (kijken) is sterker dan hun auditieve vermogen (luisteren)
 • Ze ontwikkelen wel eens een eigen, vaak originele woordenschat. (aloge – horloge, stokkontakt – stopcontact). Dit blijft ook op latere leeftijd een belangrijke rol spelen
 • Als peuter hebben ze een groot inlevingsvermogen. Heftige driftbuien kunnen voorkomen als het kind uit het spel gehaald wordt. Bouwmaterialen zijn favoriet speelgoed. Verder zien we een doorzettingsvermogen
 • Als het kind ouder wordt blijft de taalontwikkeling vaak achter Ze hebben moeite om iets onder woorden te brengen
 • Ze spelen graag het clowntje, zijn speels, hebben moeite met ruzies en conflicten. Ze zijn emotioneel erg kwetsbaar. Ze hebben moeite met concentreren.
 • Ze hebben een groot gevoel voor humor en kunnen de mooiste fantasieverhalen vertellen
 • Het onthouden van letters en de daarbij horende klanken geeft vaak problemen. Automatiseren van tafels en sommen onder de 20 gaat moeizaam. Bij het spellen zien we veel oriëntatiefouten. De letters s-z en f-v worden verwisseld
 • Taalregels worden slordig gehanteerd. Beelddenkers vinden de inhoud belangrijk en niet de vorm. Daardoor komen ze slordig over. Toch weten ze heel goed waar de tekst globaal over gaat. Het zijn meer de details waar ze meer moeite mee hebben. Verder letten beelddenkers op overeenkomsten. Dat gaat boven het letten op verschillen. Beelddenkers hebben een grote vrijheidszin en brede belangstelling. Hun geheugen is goed als het gaat om de dingen die ze meegemaakt hebben. Ze zijn sociaal bewogen
 • Vaak hebben ze een lager gemiddeld werktempo: dit geeft soms een wat afwezige indruk. Het werktempo is vaak lager vanwege het vertalen van woord naar beeld en vice versa. Het tempo bij handelen is daarentegen vaak wel weer hoog
 • Ze hebben moeite om zich aan de regels te houden, waardoor er soms gedragsproblemen ontstaan

Het Onderzoek

Het Individueel Onderwijskundig Onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen

 • Het wereldspel-onderzoek geeft duidelijkheid of uw kind een beelddenker is.
 • Bij dit onderzoek komen ook persoonlijkheidskenmerken van het kind naar voren, zoals faalangst en/of gedragsproblemen.
 • Het pedagogische en didactische onderzoek geeft inzicht in het leer- en denkniveau van het kind.
 • Een geheugenonderzoek geeft de sterke en zwakke leeringangen aan.
 • Het onderzoek Fixatie Disparatie laat zien of de ogen goed samenwerken over de middenlijn.
 • Technisch leesniveau.
 • Begrijpend leesniveau
 • Letterkennis
 • Woorddictee
 • Rekentoets
 • Non-verbale intelligentie test
 • Leerstijlen onderzoek

Misschien heeft u al heel wat kenmerken herkend in uw kind en is u interesse gewekt maar is er ook bezorgdheid losgekomen.
Holos biedt ouders en leerkrachten de mogelijkheid om kinderen middels een Individueel Onderwijskundig Onderzoek op beelddenken te onderzoeken.
Dit gebeurt door leuke en eenvoudige testen die deel uitmaken van het totale onderzoek. Hiermee kan worden vastgesteld of beelddenken een oorzaak kan zijn van de leer- of gedragsproblemen van het kind.
Bij het vroegtijdig signaleren van beelddenken kan zo nodig snel hulp geboden worden aan, leerkrachten, remedial teachers, ouders en begeleiders, en daarmee aan het kind zelf.

Het gehele onderzoek, inclusief voorbereiding en uitwerking van de resultaten en gesprek met de ouders, neemt ongeveer tien uur in beslag. Het onderzoek met het kind zelf duurt drie tot vier uur. Dit in twee consults binnen twee weken. Het onderzoek wordt doorgaans afgenomen bij kinderen van 8 tot en met 16 jaar. Het kind / de tiener wordt zonder bijzijn van een ouder of begeleider onderzocht.

De kosten voor het onderzoek zijn: € 550.00.