Begeleiding dmv tekening lezen

Voor volwassenen

Herken je het dat je graag iets wilt maar het lukt niet? Of loop je elke keer tegen hetzelfde probleem aan. Dan is het mogelijk dat je onbewust jezelf blokkeert. Doordat ik werk met het beeld wat je zelf tekent, schildert of samenstelt kunnen we kijken wat je onbewust tegenhoudt. Je hoeft hier overigens niet voor te kunnen tekenen. Deze afspraken duren drie kwartier tot een uur. Het aantal keren is afhankelijk van het door jou gestelde doel. Voor het doel zetten we de kwaliteiten in die je wel hebt.

Voor kinderen

Kinderen kunnen soms ook even niet lekker in hun vel zitten. Ze voelen iets maar kunnen dat niet vertalen naar woorden. Tekenen en creatief bezig zijn, is een uitstekend middel voor kinderen om zich te uiten. Maar ook kan het helend werken waardoor het kind weer in balans kan komen. De intake vindt plaats met de ouder(s) en daarna zal ik alleen met het kind verder werken. Het aantal keren gaat in overleg met de ouder(s).

 

Onderliggende oorzaken ontdekken d.m.v. een serie tekeningen

Voor wie is het goed om d.m.v. tekenen te kijken naar de onderliggende oorzaak?

Volwassenen

Er vindt eerst een intakegesprek plaats om te kijken of het middel tekenen iets voor je is. Ik ben expert in tekening lezen. Ook om te kijken of het klikt met elkaar. Een eerste vereiste is dat je je veilig voelt bij mij. De vervolgafspraken (minimaal 6) duren een uur. Soms is er voor een specifiek onderwerp meer tijd nodig. Dit wordt dan van tevoren overlegd en afgesproken.

Kinderen

Ook hier vindt er eerst een algemeen intakegesprek plaats met het kind en de ouders. Hierna volgen een aantal afspraken alleen met het kind (minimaal 6). Onbewust laat een kind veel van zichzelf zien op papier. Tekenen is voor het kind een taal. Als we deze tekentaal begrijpen, begrijpen we ook de hulpvraag van een kind. Het streven is een kind aan te spreken in denken, voelen en willen, zodat het “zelfhelend vermogen” wordt geactiveerd. Hierdoor leren kinderen beter om te gaan met emoties. Wat de mogelijkheid schept om blij en ontspannen in de wereld te staan.

Supervisie

KWINTESSENS

Veiligheid, stimulerend, luisterend, oplossingsgericht, inzicht gevend, kwaliteit versterkend

DE SUPERVISOR

Ik ben opgeleid als tekentherapeut aan de academie ‘Klank en Vorm voor Genezend Tekenen’ te Zutphen (Lisa Borstlap).

Vanaf 2006 ben ik als docent aan deze academie verbonden geweest, in alle disciplines.

Daarnaast ben ik expert bij ‘Kind in Beeld’ en diagnosticeer kinderen op beelddenken en begeleid ik hen, maar ook volwassenen, bij Leren Leren.

Eerder heb ik ruim 30 jaar les gegeven in dans- en bewegingstechnieken, waaronder Jazzdans, Intuïtief dansen, Chi Neng Qi Gong, Body-Chi en NLP.

www.trudyypma.nl

DE SUPERVISIE

Ik werk aan de hand van een leervraag van jou. Via beeldend creatief werken en lichaamswerk ga ik na hoe jou te helpen in je persoonlijke ontwikkeling. Dit kan in een enkele sessie maar soms zijn er meer sessies nodig, dat doen we dan in overleg.

Door mijn diversiteit aan opleidingen heb ik een brede aanpak. Ook mijn jarenlange ervaring in het lezen van tekeningen is een pré. Mijn brede ervaring zet ik graag in om anderen te helpen inzicht te krijgen en grenzen te verleggen waar nodig. Dit gebeurt in een veilige omgeving waar openheid en verbinding-met-elkaar centraal staan.

In groepen van maximaal 4 personen krijgt iedereen de tijd om zijn of haar leervraag te delen en deze ook te bevragen. Hierdoor wordt vanuit verschillende kanten en invalshoeken naar jouw leervraag gekeken.

Mijn doelgroep is hierbij: tekentherapeuten, beeldend coaches, holistische tekendocenten en allen die met groepen mensen werken.

Tarieven

Begeleiding en tekeninglezen per uur € 66,00

Supervisie individueel per uur € 95,00

Supervisie in groepjes, max. 4 personen. Per 150 minuten € 70,00 pp